Комп’ютерна компетентність передбачає можливість використання комп’ютера в якості засобу діяльності подібно до володіння навичками письма та рахування. Комп’ютерна компетентність є одним з головних елементів відкритої освіти. Опанування принципами управління інформацією за допомогою різних інструментів і технологій, забезпечує досягнення необхідного рівня сформованості компетентності для виконання функціональних обов’язків, конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. Комп’ютерно-мережева компетентність являє собою складову комп’ютерної компетентності, визначальним чинником якої є певний рівень знань і вмінь, що дає змогу задовольняти індивідуальні інформаційні потреби за допомогою технологій дистанційного навчання. Комп’ютерно-мережева компетентність виступає важливим показником підвищення кваліфікації працівників навчальних закладів. Це зумовлено поширенням соціальних мереж, популярність яких серед суб’єктів навчального процесу спонукає працівників навчальних закладів до оволодіння знаннями технологій Веб з метою полегшення роботи з електронним інформаційним ресурсом.

Help with Search courses