Help with Search courses

Формування персонального веб-ресурсу вчителя на основі LMS+Office 365

Проводить ґрунтовну науково-дослідну та науково-методичну діяльність з визначення та реалізації державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти та освіти дорослих,  проблем  професійного  розвитку  фахівців  системи  освіти  та  інших  категорій