Напрям: педагогічна освіта

Форма навчання: очно-дистанційна (210 год / 7 кред)

Графік освітнього процесу
Help with Search courses

Перший етап (очний)

Термін: 20.02 - 24.02.2017

Обсяг: 45 навч.год. / 1,5 кредита

Куратор-тьютор: Олексій Самойленко

Другий етап (дистанційний)

Термін: 25.02 - 16.09.2017

Обсяг: 120 навч.год. / 4 кредита

Куратор-тьютор: Олексій Самойленко

Третій етап (очний)

Термін: 18.09 - 22.09.2017

Обсяг: 45 навч.год. / 1,5 кредита

Куратор-тьютор: Олексій Самойленко